Drukuj

BGE Trade

www.bgesa.com.pl

Zakres wykonania:
      Punkt WdroĊĵenie strony internetowej wraz z panelem CMS,
      Punkt Projekt graficzny strony internetowej,

Technologia wykonania:
      Punkt xHTML, PHP,
      Punkt baza danych MySQL,
      Punkt layout: CSS, PS.