Drukuj

myWall3d

www.mywall3d.com

Zakres wykonania:
      Punkt WdroĊĵenie strony internetowej wraz z panelem CMS,
      Punkt Projekt graficzny strony internetowej,

Technologia wykonania:
      Punkt xHTML, PHP,
      Punkt baza danych MySQL,
      Punkt layout: CSS, PS, Flash.