Drukuj

Klub PRIME

www.klubprime.pl

Zakres wykonania:
      Punkt WdroĊĵenie strony internetowej OnePage wraz z panelem CMS,
      Punkt Projekt graficzny strony internetowej,
      Punkt Integracja z Facebook,
      Punkt Strona responsywna,

Technologia wykonania:
      Punkt xHTML, PHP,
      Punkt baza danych MySQL,
      Punkt layout: CSS, PS.