Drukuj

BestPur

www.bestpur.pl


Zakres wykonania:
Punkt WdroĊĵenie strony internetowej wraz z panelem CMS,
Punkt Projekt graficzny strony internetowej,

Technologia wykonania:
      Punkt xHTML, PHP,
      Punkt baza danych MySQL,
      Punkt Adobe Flash, SwishMax,
      Punkt layout: CSS, PS.